Bendruoju atveju, asmuo, norintis įregistruoti pastatytą sodo namą ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre, Registrų centro teritoriniam padaliniui kartu su prašymu  turi  pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, bei nuosavybės teisių atsiradimą patvirtinančius dokumentus.
Jei sodo pastatas priskiriamas ypatingų bei neypatingų statinių kategorijai, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.
Nesudėtingas sodo pastatas gali būti registruojamas statytojo surašytos deklaracijos, kurioje nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (kai jie privalomi) pagrindu, kurios nereikia registruoti ir tvirtinti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje.
Jei statytojas yra ne vienas asmuo, kartu su aukščiau nurodytais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą bendros jungtinės veiklos sutartį ar kitus nuosavybės teisių atsiradimą kiekvienam bendraturčiui patvirtinančius dokumentus.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Statybos įstatymui ir jo nuostatas detalizuojantiems statybos techniniams reglamentams, prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) taikoma statant nedidelį gyvenamąjį namą ir ne miesto ribose.  Pagal pakeistą reglamentavimą, norint statyti II grupės nesudėtingą gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą bet kokioje teritorijoje, reikės parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD.