Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios) nuotraukos sudaromos, norint užregistruoti inžinerinius tinklus, priduodant statinį statybos inspekcijoje ( kartu su visais dokumentais dedamos inžinerinių tinklų išpildomosios, suderintos su savivaldybe). Taip pat, kad požemines komunikacijas eksploatuojančios organizacijos galėtų aptarnauti ir prižiūrėti inžinerinius tinklus, ir kad statybos metu išvengtų pažeidimų, jeigu tektų toje vietoje vykdyti statybos darbus.

 

SUSUSIEKTI DABAR >>